Szileziai kolposzkopia

Az ipari üzemek és raktárak hatalma robbanásveszélyes lehet. Ez a kockázat akkor fordul elõ, ha a folyadékok vagy szilárd anyagok, amelyek robbanásveszélyes gázokat képeznek, közepén vannak, vagy ha elegyednek.

Robbanásveszélyes légkör általában akkor fordul elõ, ha a belsõ hõmérséklet túl magas, vagy ha van egy úgynevezett elektromos ív. Néha megjelenik a robbanásveszély is, hiszen a lakásban egy szikra kialakulása is bekapcsolódik.

A speciális gyárak és termelési házak mindig jól védettek a robbanások ellen, de néha hiányzik a gondolat a jelentésben, amikor a benzinkutak bizonyítékára a robbanásveszély gyakran az ott tartózkodó embereket - képzetlen, véletlen, csepegtetõ cigarettákat vezet a robbanásveszélyes téren.A különleges robbanásvédelmet nem csak a benzinkutakon, hanem a repülõtereken, a szennyvíztisztító telepeken és a gabona malmok ismert területén is ki kell terjeszteni. A robbanásveszély a hajógyárakon kívül van, amit nem mindenki tud.

A magas helyeket a törvény tartalmazza, amely megköveteli a különleges robbanásvédelem kiterjesztését. A jogszerû mûködés érdekében a tulajdonosoknak és az ilyen helyeket üzemeltetõ személyeknek bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, mint például az EK-típusvizsgálati tanúsítványok és még sok más.

A legtöbb robbanásvédelemmel kapcsolatos szabályozást az Európai Unió teszi közzé, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályozást természetesen a lengyel javába vezetik be a csoportba való belépés idõpontjától.Minden robbanóveszélynek kitett áruház tulajdonosának pontosan be kell mutatnia a helyszín sajátosságait a jelentésben, és bemutatnia kell az esetleges helyzetek forgatókönyveit is, amelyekben a robbanás bekövetkezhet.